Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk
 • hu

Nové!!!

Oznámenie

Opatrenia týkajúce sa návštev klientov ZpS Komárno

Vážení rodinní príslušníci!

Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemickej situácie na Slovensku odo dňa  15.11.2021 sú  umožnené návštevy klientov nášho zariadenia v obmedzenom režime, a to denne od 13,30 hod. do 16,30 hod. (vrátane soboty a nedele) Za priaznivého počasia sa môžu návštevy uskutočňovať  najmä vo vonkajších priestoroch – v parku zariadenia, inak v jedálni zariadenia. Maximálne trvanie návštevy je 30 minút.

Podmienky pre návštevníkov:

1/ Návšteva sa musí nahlásiť vopred min. 24 hod. telefonicky na tel.č. 035/7731743, kde sa vzájomne odsúhlasí  termín návštevy. Dohodnutý termín je záväzný pre návštevníka.

2/ Návšteva sa musí preukázať negatívnym AG testom nie starším ako 48 hodín, PCR testom nie starším ako 72 hodín, alebo Covid pasom.

3/ Návštevníci môžu byť maximálne dvaja, pričom deťom do  15 rokov je návšteva zakázaná.

4/ Každý návštevník musí mať chránené vonkajšie dýchacie orgány (nos a ústa) respirátorom FFP2 počas celej doby trvania návštevy. Musí sa podriadiť aktuálnym hygienicko-epidemiologickým opatreniam v zariadení (meranie TT, dezinfekcia, čestné vyhlásenie).

V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).

Podmienky návštev budú priebežne aktualizované podľa epidemiologickej situácie v okrese a v zariadení.

Vážení rodinní príslušníci, týmto Vás žiadame o dodržanie podmienok návštev a zároveň ďakujeme za Vaše pochopenie.

V Komárne dňa 11.11.2021                                         

                                        PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová

                                                                                                                                          riaditeľka

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Zdravotnú starostlivosť v spolupráci
  s obvodným lekárom
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
  prostredníctvom ADOS
 • Záujmovú činnosť
 • Úschovu cenných vecí

Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

ČÍTAJ ĎALEJ »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

ČÍTAJ ĎALEJ »