Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk
 • hu

Oznámenie

Sprísnenie opatrení týkajúcich sa návštev klientov Zps Komárno

Vážení rodinní príslušníci!

Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie v okrese Komárno odo dňa  25.  09. 2020 v našom zariadení  sú     zakázané   návštevy  až do odvolania.

Taktiež  od 25.09.2020 je obmedzený voľný  pohyb klientov mimo zariadenia, klient môže opustiť zariadenie len v indikovanom prípade (napr. návšteva lekára).

Denne od 8.oo do 15,oo hod. (okrem soboty a nedele) je  povolené posielanie   a  osobné doručovanie  balíčkov osobnej potreby a spotreby  pre našich klientov cez vrátnicu zariadenia.

Vážení rodinní príslušníci ďakujeme za Vaše pochopenie.

 

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Zdravotnú starostlivosť v spolupráci
  s obvodným lekárom
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
  prostredníctvom ADOS
 • Záujmovú činnosť
 • Úschovu cenných vecí

Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

ČÍTAJ ĎALEJ »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

ČÍTAJ ĎALEJ »
 • Špitálska 16, Komárno
 • 035 / 7731 743
 • kontakt@zpskomarno.sk