Kariéra

Pracovná pozícia :                         Opatrovateľka

Náplň práce          :                          opatrovateľská služba v ZpS Komárno s nepretržitou prevádzkou. Opatrovanie mobilných a imobilných klientov,

pomoc pri individuálnych sebaobslužných výkonoch.

Požiadavky na zamestnanca :   zodpovednosť, bezúhonnosť, empatia a trpezlivosť v práci so seniormi

Kvalifikačné predpoklady :        stredné odborné vzdelanie, akreditovaný kurz opatrovania

Platové podmienky :                   mzda v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.

Pracovný pomer :                         na dobu určitú