Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Zverejňovanie

DátumNázovPopis 
06. 03. 2023Dodatok č.1 k Internej smernici č.7/2023/1Interná smernicastiahnúť
10. 01. 2023Centrálna evidencia smerníc ZpS Komárno stiahnúť
09. 01. 2023Stravovanie zamestnancovInterná smernicastiahnúť
03. 08. 2022Verejné obstarávanie stiahnúť
01. 02. 2022Stravovanie zamestnancov stiahnúť
05. 10. 2021Smernica pre vedenie pokladnice, obeh pokladničných dokladovInterná smernicastiahnúť
24. 06. 2021Etický kódex zamestnancovInterná smernicastiahnúť
25. 05. 2021Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontrolyInterná smernicastiahnúť
11. 01. 2021Verejné obstarávanieInterná smernicastiahnúť
01. 07. 2020Slobodný prístup k informáciámInterná smernicastiahnúť
30. 04. 2020Organizačný poriadokDodatok č.1stiahnúť
19. 05. 2019Sociálna prácaInterná smernicastiahnúť
09. 04. 2019Platový poriadok ZpS 2019Interná smernicastiahnúť
01. 04. 2019Registratúrny poriadokInterná smernicastiahnúť
06. 03. 2019AutoprevádzkaInterná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Uschova cenných vecí a dokladov klientovInterná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Smernica o hospodárení s fin.prostriedami klientovInterná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Individuálne plánovanieInterná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Pracovný poriadokInterná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Organizačný poriadokInterná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Organizačná štruktúraPlatná od 01.02.2019stiahnúť
29. 01. 2019Bezpečnostná dokumentácia-BOZPInterná smernicastiahnúť
29. 01. 2019Ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôdInterná smernicastiahnúť
29. 01. 2019Obeh účtovných dokladovInterná smernicastiahnúť
08. 01. 2019Smernica o likvidačnom konaníInterná smernicastiahnúť
19. 09. 2018Tvorba a vydávanie vnútorných predpisovInterná smernicastiahnúť
01. 11. 2017Domáci poriadok stiahnúť
30. 11. -0001Dodatok ku smerniciSmernica o vedení účtovníctvastiahnúť
30. 11. -0001Smernica o vedení účtovníctvaInterná smernicastiahnúť