Klub dôchodcov z Budapešti u nás v máji 2015

Dňa 22. mája 2015 zavítali do nášho zariadenia pre seniorov členovia jedného z budapeštianskych Klubov dôchodcov, aby pozdravili svojich rovesníkov – seniorov a predstavili im svoj kultúrny program. Kultúrny program bol skutočne bohatý, po úvodných formalitách sa predstavila profesionálna operetná speváčka a v jej podaní zaznelo niekoľko krásnych piesní zo známych i menej známych operiet. Nasledovali spoločenské tance (rôznych žánrov) v podaní seniorov oblečených v krásnych tanečných róbach. Bola to skutočná pastva pre oči aj uši.
Potom zaznela zmes známych evergreenov v podaní jedného z členov klubu dôchodcov. Atmosféra bola skutočne vynikajúca, na známe melódie a piesne sa chytali aj prítomní seniori a spievali spoločne s interpretom. Popoludnie sa nieslo v duchu dobrej nálady a akejsi nostalgie pri počúvaní piesní mladosti.
Sme radi, že sa naši hostia cítili medzi nami dobre. A že je to pravda, potvrdzuje fakt, že vyslovili nádej a ochotu na opätovné stretnutie v priestoroch Zariadenia pre seniorov Komárno.