Mesiac úcty k starším

Tak, ako každoročne, aj v tomto roku sme dňa 22. októbra 2015 zorganizovali slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na oslave sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Komárno, primátor Ing. László Stubendek a vedúca sociálneho a správneho odboru mestského úradu Ing. Mgr. Zita Adamová.
Všetkých prítomných privítala Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia. Vo svojom príhovore pripomenula, že úcta k starším by mala byť samozrejmosťou počas celého roka, nielen v mesiaci októbri. Staršia generácia odovzdáva svojim pokračovateľom životnú múdrosť, tradície i skúsenosti. V ďalšom sa ujal slova primátor mesta Ing. László Stubendek, ktorý vo svojom príhovore pozdravil prítomných seniorov, taktiež zdôraznil potrebu každodennej úcty a ohľaduplnosti k starším ľuďom. Medzi klientmi našiel veľa známych ľudí, ktorých osobne poznal z minulosti. Ocenil a vyzdvihol peknú tradíciu osláv tohto sviatku v zariadení pre seniorov.
K slávnostnej atmosfére prispeli prednesom poézie seniori, Pavol Žibrita a Etela Gaboreková a pochopiteľne i náš spevokol sprevádzaný citarou Karola Kahlera. Klientom boli odovzdané darčekové balíčky od našich sponzorov, potom nasledoval prípitok, občerstvenie a posedenie v príjemnej debate.
Photo galery