Odborné sympózium “Voda v dejinných súvislostiach“

V septembri sme dostali pozvánku na odborné sympózium  “Voda v dejinných súvislostiach“, „Víz szerepe a történelemben“, ktorého usporiadateľom bolo MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, pričom miestom usporiadania bolo Podunajské múzeum v Komárne. Naši klienti radi vypočuli a pozreli prednášky odborne uznaných  lektorov tak z Maďarskej republiky, ako i zo Slovenska.