Úprava-upresnenie podmienok účasti-VO Zníženie energetickej náročnosti Zariadenia pre seniorov Komárno