Smernica o hospodárení s fin.prostriedami klientov