Smernica o obehu účtovných dokladov 01/2018 – dodatok č. 1