Ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd