Rámcová dohoda na rok 2019 -Spracované ovocie a zelenina