Rámcová dohoda na rok 2020- Čerstvé ovocie a zelenina