Rámcová zmluva na rok 2019 -Čerstvé ovocie a zelenina