Rámcová zmluva na rok 2019 – Mäso a mäsové výrobky