Smernica pre vedenie pokladnice, obeh pokladničných dokladov