Zber a zabezpečenie zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov