Zmluva o dodávke a odbere tepla na ústr. vykurovanie a teplej vody