Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č.239/2020