Zníženie energetickej náročnosti zariadenia pre seniorov Komárno (Krycí list – zadanie)