Zníženie energetickej náročnosti zariadenia pre seniorov Komárno (Rekapitulácia – zadanie)