Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk
 • hu

Nové!!!

Oznámenie

Uvoľnenie opatrení týkajúce sa zákazu návštev klientov Zps Komárno od 31.05.2021

Vážení rodinní príslušníci!

    Vzhľadom na priaznivý vývin epidemickej situácie odo dňa  31.05.2021 sú  umožnené návštevy klientov nášho zariadenia už aj na izbách klientov, alebo v interiéri zariadenia, a to denne od 13,30 hod. do 16,30 hod. aj v sobotu a v nedeľu a to bez toho, aby Ste sa museli vopred nahlasovať.

Podmienky pre návštevníkov:

1/ Návšteva sa musí preukázať negatívnym AG testom nie starším ako 7 dní, alebo predloží potvrdenie o tom, že:

-bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

-bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní,

-je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

2/ Návštevníci môžu byť maximálne dvaja, pričom deťom do  15 rokov je návšteva zakázaná.

3/ Každý návštevník musí mať chránené vonkajšie dýchacie orgány rúškom, v interiéri respirátorom FFP2 počas trvania návštevy. Musí sa podriadiť aktuálnym hygienicko-epidemiologickým opatreniam v zariadení (meranie TT, dezinfekcia, čestné vyhlásenie).

V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).

Vážení rodinní príslušníci, týmto Vás žiadame o dodržanie podmienok návštev a zároveň ďakujeme za Vaše pochopenie.

V Komárne dňa 31.05.2021                                         

                                        PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová

                                                                                                                                          riaditeľka

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Zdravotnú starostlivosť v spolupráci
  s obvodným lekárom
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
  prostredníctvom ADOS
 • Záujmovú činnosť
 • Úschovu cenných vecí

Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

ČÍTAJ ĎALEJ »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

ČÍTAJ ĎALEJ »