Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk
 • hu

Oznámenie

Vážení rodinní príslušníci!

    Radi by sme Vás informovali, že ku koncu februára 2021 sa nepriaznivá epidemiologická situácia v našom zariadení zlepšila, na základe ktorého RÚVZ Komárno dňom 26.02.2021 zrušil nariadené protiepidemické opatrenia – karanténu v Pavilóne B, C a dňom 10.03.2021 zrušil opatrenia aj v ostatnej časti zariadenia. Tieto opatrenia – karanténa boli nariadené od 18.11.2020 do 2.1.2021 a následne dňa 04.01.2021. 

V súčasnosti nemáme v našom zariadení pozitívne testovaného klienta, ani zamestnanca.

    Uvedomujúc si náročnosť prekonaného obdobia, ako i aktuálnu epidemiologickú situáciu v ktorej sa naše zariadenie nachádza, budeme smerovať k postupným krokom uvoľňovania. Dúfame, že naši klienti, ktorí prekonali ochorenie, sú už menej vystavení ďalšej infekcii Covidom -19 a tak isto i očkovanie proti Covidu -19 im poskytne dostatočnú ochranu. Po dlhej dobe zákazu návštev, ako i zákazu vychádzky mimo areál zariadenia (okrem odôvodnených prípadov) by sme sa chceli krok po kroku vrátiť k normálnemu životu v našom zariadení. Hlavnými determinantmi týchto krokov však budú celková epidemiologická situácia na Slovensku, regionálne epidemiologické riziká, Covid – automat určujúci všeobecne záväzné pravidlá mobility. Z tohto dôvodu návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v našom zariadení sa budú realizovať v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pandemickým plánom MPSVR SR, semaforom pre pobytové sociálne služby a samotným Covid – automatom.

    O jednotlivých krokoch uvoľňovania, ako i o organizovaní návštev Vás budeme včas informovať a to prostredníctvom našej webovej stránky www.zpskomarno.sk.

V Komárne dňa 15.03.2021                                         

                                        PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová

                                                                                                                                          riaditeľka

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Zdravotnú starostlivosť v spolupráci
  s obvodným lekárom
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
  prostredníctvom ADOS
 • Záujmovú činnosť
 • Úschovu cenných vecí

Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

ČÍTAJ ĎALEJ »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

ČÍTAJ ĎALEJ »
 • Špitálska 16, Komárno
 • 035 / 7731 743
 • kontakt@zpskomarno.sk