Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor zariadenia, sólo p. Emília Horváthová, p. Jezsó, ktorých na citere sprevádzal p. Kachler. Obyvateľov  oslavy Mikuláš  potešil balíčkom.   Z jeho vreca plných darčekov ušlo aj vystupujúcim detičkám, ako i obyvateľom, ktorí z rôznych dôvodov sa nemohli zúčastniť oslavy, Mikuláš aj so svojou družinou ich navštívil priamo na izbách.