Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom, ale aj vedúce oddelení mestského úradu, ako i pani Magda Kravcová z klubu dôchodcov.  K slávnostnému programu prispeli:  študenti z oboch gymnázií v Komárne, hudobníci ZUŠ v Komárne a aj samotní obyvatelia. Po bohatom kultúrnom programe nasledovala  slávnostná večera pri pokojnej vianočnej hudbe.

Dňa 24.12.2018 do  nášho zariadenia zavítali aj Animátori KN (občianske združenie lídrov)   a priniesli  Betlehemské svetlo a poctili si našich obyvateľov s  krátkym programom.