Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom, ale aj vedúce oddelení mestského úradu, ako i pani Magda Kravcová z klubu dôchodcov.  K slávnostnému programu prispeli:  študenti z oboch gymnázií v Komárne, hudobníci ZUŠ v Komárne a aj samotní obyvatelia. Po bohatom kultúrnom programe nasledovala  slávnostná večera pri pokojnej vianočnej hudbe.

Dňa 24.12.2018 do  nášho zariadenia zavítali aj Animátori KN (občianske združenie lídrov)   a priniesli  Betlehemské svetlo a poctili si našich obyvateľov s  krátkym programom.

 

 

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »