Škôlkari v ZpS – máj 2015

Deň matiek (starých mám a babičiek) nám pripomenuli aj škôlkari z Materskej školy na Eötvösovej ulici č. 48 v Komárne. Dňa 14. mája 2015 zavítali do zariadenia pre seniorov, aby pri tejto príležitosti pozdravili našich klientov svojim starostlivo pripraveným kultúrnym vystúpením pozostávajúcim zo spevu a tancov so živým hudobným podfarbením hrou na harmonike. Deti mali vo svojom repertoári okrem iného krásnu pieseň, v ktorej vyzdvihli nezastupiteľnú úlohu starej mamy v ich živote – starej mamy alebo babky, ktorá je vždy láskavá, dobrá a trpezlivá, pofúka všetky rany na tele aj na duši a ktorá má vždy dostatok času venovať sa svojim vnúčatám.
Okrem pekného programu pripraveného pod taktovkou svojich učiteliek, prekvapili deti prítomných seniorov vlastnoručne vyrobenými darčekmi, krásnymi kvietkami. Aby sme „v hanbe nezostali“ tiež sme sa pripravili na príchod detí zo škôlky a prekvapili sme ich sladkou odmenou, ktorú si rozhodne za svoje vystúpenie zaslúžili.