Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Nové!!!

Oznámenie

Uvoľnenie opatrení týkajúce sa návštev klientov
ZpS Komárno od 16.05.2022

Vážení rodinní príslušníci!

Vzhľadom na priaznivý vývin epidemickej situácie odo dňa 16.05.2022 sú  umožnené návštevy klientov nášho zariadenia už aj na izbách klientov, alebo v interiéri zariadenia, a to denne od 13,30 hod. do 17,30 hod. aj v sobotu a v nedeľu a to bez toho, aby Ste sa museli vopred nahlasovať.

Podmienky pre návštevníkov je mať chránené vonkajšie dýchacie orgány respirátorom FFP2 počas trvania návštevy.

V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).

Vážení rodinní príslušníci, týmto Vás žiadame o dodržanie podmienok návštev a zároveň ďakujeme za Vaše pochopenie.

Komárne dňa 13.05.2022

                                        PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová

                                                                                                                                          riaditeľka

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Zdravotnú starostlivosť v spolupráci
  s obvodným lekárom
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
  prostredníctvom ADOS
 • Záujmovú činnosť
 • Úschovu cenných vecí

Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »