Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk
 • hu

Oznámenie

Sprísnenie opatrení týkajúcich sa návštev klientov Zps Komárno

Vážení rodinní príslušníci!

Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie odo dňa 21. 09. 2020 sú umožnené návštevy klientov nášho zariadenia len v obmedzenom režime, a to denne od 14,00 hod. do 16,30 hod. len za priaznivého počasia vo vonkajších priestoroch zariadenia. Maximálne trvanie návštevy je 30 minút.
Podmienky:
1/ Návšteva sa musí nahlásiť vopred telefonicky na tel.č. 035/7731743, kde sa vzájomne odsúhlasí termín návštevy. Dohodnutý termín je záväzný pre návštevníka.
2/ Návštevníci môžu byť maximálne dvaja, pričom deťom do 15 rokov je návšteva zakázaná.
3/ Každý návštevník musí mať chránené vonkajšie dýchacie orgány (nos a ústa) rúškom počas trvania návštevy. Musí sa podriadiť aktuálnym hygienicko-epidemiologickým opatreniam v zariadení (meranie TT, dezinfekcia, príp. čestné vyhlásenie).
V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).
Taktiež od 21.09.2020 je povolený voľný pohyb klientov mimo zariadenia denne od 9,00 hod. do 14,00 hod.
Vážení rodinní príslušníci, týmto Vás žiadame o dodržanie podmienok návštev a zároveň ďakujeme za Vaše pochopenie.

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Zdravotnú starostlivosť v spolupráci
  s obvodným lekárom
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
  prostredníctvom ADOS
 • Záujmovú činnosť
 • Úschovu cenných vecí

Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

ČÍTAJ ĎALEJ »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

ČÍTAJ ĎALEJ »
 • Špitálska 16, Komárno
 • 035 / 7731 743
 • kontakt@zpskomarno.sk