Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Deň matiek – máj 2015

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu život už 250 rokov pred našim letopočtom v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať v 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň.
V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej, ktorá v roku 1907 po smrti svojej matky, začala kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Táto iniciatíva zakrátko vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek Kongresom USA. Po podpise dokumentu vtedajším prezidentom USA Woodrowom Wilsonom sa stal Deň matiek celoamerickým sviatkom. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny sveta.
V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923 zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. Od 50. rokov 20. storočia sa vo východnom bloku tieto sviatky neoslavovali. Tradícia osláv Dňa matiek v druhú májovú nedeľu bola obnovená až po roku 1989.
Sviatok Dňa matiek sme si pripomenuli v Zariadení pre seniorov oslavami dňa 11. mája 2015. V príhovore riaditeľka Ing. Mgr. Zuzana Hervayová oboznámila prítomných klientov so stručnou históriou vzniku tohto sviatku. Ženy – matky boli obdarované kvetmi a nasledoval prednes poézie v podaní Etely Gaborekovej a Jána Zsibritu, ktorí svojimi básňami vzdali úctu ženám – matkám. K oslavám už tradične prispeli aj členovia spevokolu svojimi piesňami, ako aj Karol Kahler svojim spevom a sólom na harmonike. Po oficiálnom programe a slávnostnom prípitku sme si spoločne posedeli pri sladkom občerstvení.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »