Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Klub dôchodcov z Budapešti u nás v máji 2015

Dňa 22. mája 2015 zavítali do nášho zariadenia pre seniorov členovia jedného z budapeštianskych Klubov dôchodcov, aby pozdravili svojich rovesníkov – seniorov a predstavili im svoj kultúrny program. Kultúrny program bol skutočne bohatý, po úvodných formalitách sa predstavila profesionálna operetná speváčka a v jej podaní zaznelo niekoľko krásnych piesní zo známych i menej známych operiet. Nasledovali spoločenské tance (rôznych žánrov) v podaní seniorov oblečených v krásnych tanečných róbach. Bola to skutočná pastva pre oči aj uši.
Potom zaznela zmes známych evergreenov v podaní jedného z členov klubu dôchodcov. Atmosféra bola skutočne vynikajúca, na známe melódie a piesne sa chytali aj prítomní seniori a spievali spoločne s interpretom. Popoludnie sa nieslo v duchu dobrej nálady a akejsi nostalgie pri počúvaní piesní mladosti.
Sme radi, že sa naši hostia cítili medzi nami dobre. A že je to pravda, potvrdzuje fakt, že vyslovili nádej a ochotu na opätovné stretnutie v priestoroch Zariadenia pre seniorov Komárno.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »