Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Kultúrne programy a návštevníci

Október sa vniesol v znamení  oslavy  „Mesiaca úcty k starším“. Na zozname pozvaných hostí boli poslanci mestského zastupiteľstva, vrátane primátora mesta, ale poctila nás svojou prítomnosťou aj bývalá riaditeľka pani Ipóthová Eva a pani Magda Kravcová, vedúca Klubu dôchodcov v Komárne.

Po príhovore pani riaditeľky nasledoval kultúrny program, ktorému prispeli študenti oboch gymnázií v Komárne, zaspievali nám žiačky ZŠ Komenského,  Vystúpili tanečnice tanečného súboru Harmónia zo ZUŠ, ktoré zožali veľký úspech s kreáciou „Subi-dubi május“. Prednesom poézie a tancom vystúpili aj samotní obyvatelia a  zaspieval nám aj náš spevokol. Neskôr  pri živej  hudbe pána Júliusa Szaba pokračovala tanečná zábava.

 

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »