MDŽ – marec 2015

Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a ich boja za rovnoprávnosť. Dátum 8. marec bol ustanovený na počesť veľkého štrajku 40 000 krajčírok z textilných tovární v New Yorku – USA. Ženy požadovali zrušenie desaťhodinového pracovného času, zvýšenie platov a zlepšenie nevyhovujúcich pracovných podmienok. Nápad pripomínať si tento sviatok vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani (Dánsko).
V Československu si tento sviatok každoročne pripomíname od roku 1921 s výnimkou obdobia II. svetovej vojny v rokoch 1939 – 1945.
Nezabudli sme ani na naše ženy, ktoré sme si uctili dňa 9.marca 2015 milou slávnosťou s krátkym kultúrnym programom nášho spevokolu, občerstvením a samozrejme kvetinami, ktoré neodmysliteľne k žene patria. Na úvod oboznámila prítomných stručne s históriou MDŽ Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia. Zároveň privítala Mgr. Bélu Keszegha, viceprimátora, ktorý nás navštívil v zastúpení primátora Mesta Komárno. Potom sa zhostili svojich „povinností“ muži. Ján Zsibrita si hovoreným slovom uctil všetky prítomné dámy a potom Ing. Ladislav Čavojský v mene mužov obdaroval všetky ženy pekne naaranžovanou gerberou.