Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

MDŽ – marec 2015

Medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a ich boja za rovnoprávnosť. Dátum 8. marec bol ustanovený na počesť veľkého štrajku 40 000 krajčírok z textilných tovární v New Yorku – USA. Ženy požadovali zrušenie desaťhodinového pracovného času, zvýšenie platov a zlepšenie nevyhovujúcich pracovných podmienok. Nápad pripomínať si tento sviatok vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani (Dánsko).
V Československu si tento sviatok každoročne pripomíname od roku 1921 s výnimkou obdobia II. svetovej vojny v rokoch 1939 – 1945.
Nezabudli sme ani na naše ženy, ktoré sme si uctili dňa 9.marca 2015 milou slávnosťou s krátkym kultúrnym programom nášho spevokolu, občerstvením a samozrejme kvetinami, ktoré neodmysliteľne k žene patria. Na úvod oboznámila prítomných stručne s históriou MDŽ Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, riaditeľka zariadenia. Zároveň privítala Mgr. Bélu Keszegha, viceprimátora, ktorý nás navštívil v zastúpení primátora Mesta Komárno. Potom sa zhostili svojich „povinností“ muži. Ján Zsibrita si hovoreným slovom uctil všetky prítomné dámy a potom Ing. Ladislav Čavojský v mene mužov obdaroval všetky ženy pekne naaranžovanou gerberou.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »