Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Mikulášske popoludnie

Stalo sa už tradíciou, a teda aj v tomto roku dňa 3. decembra 2015 do nášho Zariadenia pre seniorov v popoludňajších hodinách zavítal z ďalekej zimnej krajiny Mikuláš spoločne s čertom, aby odovzdali seniorom bohatú nádielku darčekov. Túto peknú tradíciu zachovávajú ľudia všetkých vekových kategórií, nielen deti.
Spevokol hneď na úvod spustil pieseň „Roľničky“, ktorou akoby zázračne privolal Mikuláša. Ten spoločne s čertom a nošou plnou sladkých dobrôt nemeškal a hlasne, zvončekom signalizujúc, že je už za dverami, ohlasoval svoj príchod. Tak, ako po iné roky, všetkých prítomných privítala na posedení riaditeľka zariadenia Ing. Mgr. Zuzana Hervayová. Svojim príhovorom navodila veselú, ale slávnostnú atmosféru. Členovia spevokolu spoločne so všetkými prítomnými vítali Mikuláša i čerta veselými pesničkami v slovenskom aj maďarskom jazyku a veľkým potleskom. Darčeky si však bolo treba „zaslúžiť“, preto vyzval záujemcov, aby sa prezentovali básňou, piesňou alebo nejakým dobrým vtipom. Nasledoval slávnostný prípitok, posedenie pri chutnom občerstvení a družnej debate. Dobrá nálada bola podfarbená hudbou, niektorí prítomní si dokonca aj zatancovali. V závere seniori vyjadrilo svoju spokojnosť a vďaku za príkladnú starostlivosť, opateru a skutočne bohatú Mikulášsku nádielku.
Photo galery

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »