Mikulášske posedenie

Mikulášske popoludnie
V popoludňajších hodinách dňa 4. decembra 2014 zavítal medzi klientov zariadenia Mikuláš sprevádzaný čertom, aby odovzdal prekvapenia v podobe balíčkov našim seniorom, ktorí si ich rozhodne zaslúžili.
Na úvod všetkých prítomných privítala riaditeľka Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, ktorá svojim príhovorom navodila tú správnu sviatočnú atmosféru. Pridal sa aj spevokol zariadenia s niekoľkými veselými mikulášskymi piesňami. Nasledoval slávnostný prípitok, posedenie pri chutnom občerstvení a družnej debate. Dobrá nálada bola podfarbená hudbou, mikulášske posedenie skončilo podvečer tancovačkou.