Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Mikulášske posedenie

Mikulášske popoludnie
V popoludňajších hodinách dňa 4. decembra 2014 zavítal medzi klientov zariadenia Mikuláš sprevádzaný čertom, aby odovzdal prekvapenia v podobe balíčkov našim seniorom, ktorí si ich rozhodne zaslúžili.
Na úvod všetkých prítomných privítala riaditeľka Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, ktorá svojim príhovorom navodila tú správnu sviatočnú atmosféru. Pridal sa aj spevokol zariadenia s niekoľkými veselými mikulášskymi piesňami. Nasledoval slávnostný prípitok, posedenie pri chutnom občerstvení a družnej debate. Dobrá nálada bola podfarbená hudbou, mikulášske posedenie skončilo podvečer tancovačkou.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »