Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Odborné sympózium “Voda v dejinných súvislostiach“

V septembri sme dostali pozvánku na odborné sympózium  “Voda v dejinných súvislostiach“, „Víz szerepe a történelemben“, ktorého usporiadateľom bolo MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, pričom miestom usporiadania bolo Podunajské múzeum v Komárne. Naši klienti radi vypočuli a pozreli prednášky odborne uznaných  lektorov tak z Maďarskej republiky, ako i zo Slovenska.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »