Prednáška „Týždeň mozgu“

Dňa 17.3.2016 zorganizovalo Zariadenie pre seniorov Komárno v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne v rámci „Týždňa mozgu“, ktorý vyhlásila Alzheimerová spoločnosť so sídlom v Bratislave, prednášku pre seniorov spojenú s pamäťovými cvičeniami. Lektorkou podujatia bola Mgr. Silvia Nagyová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne. Seniori prejavili skutočne veľký záujem o túto problematiku a zúčastnili sa na prednáške v hojnom počte. Spočiatku mali niektorí obavy z pamäťových cvičení, ale nakoniec sa väčšina zapojila do ich riešenia a všetci ich zvládli zábavnou formou, s humorom a úsmevom.