Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Prevencia osteoporózy – prednáška

Dňa 13. novembra 2014 sme pripravili v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne prednášku na aktuálnu tému „Prevencia osteoporózy“. Lektorka, Bc. Kristína Poláková na úvod stručne a zrozumiteľne vysvetlila prítomným klientom základné pojmy, definíciu a diagnostiku osteoporózy, ktorá sa postupne stala epidémiou tretieho tisícročia a ktorá je nielen obrovským zdravotníckym, ale aj sociálnoekonomickým problémom dneška aj kvôli vysokým nákladom na jej diagnostiku a liečbu. Osteoporóza postihuje v populácii hlavne osoby vyššieho veku a ženy v menopauze. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená každá tretia žena a každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. Tejto diagnóze sa venuje pozornosť predovšetkým pre jej následky, komplikácie spojené so zlomeninami, hlavne predlaktia, stavcov a horného konca ramennej a stehennej kosti, pričom najobávanejšou je zlomenina krčka stehennej kosti. Približne tretina osôb po tejto zlomenine do roka zomiera, tretina je odkázaná na opateru iných a len zvyšok sa vyhojí úplne a je schopná samostatného života. Táto zlomenina je na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov u nás. Na Slovensku bolo v roku 1974 cca 1600 týchto zlomenín, v roku 2000 vzrástol ich počet až na 10 000. Nárast výskytu osteoporózy sa pripisuje jednak starnutiu populácie a jednak zmene životného štýlu (nedostatok pohybu, zmena stravovacích návykov, fajčenie, atď.). V prevencii osteoporózy je na prvom mieste pravidelný pohyb, prípadne pravidelné cvičenie, ktoré je veľmi dôležité pre celkové zdravie. Pohyb – chôdza – vo všeobecnosti zvyšuje kostnú denzitu (hustotu). Dospelý človek by mal absolvovať 1 až 2 kilometrovú prechádzku denne. Plávanie síce nezvyšuje kostnú denzitu, ale zvyšuje svalovú hmotu a tým zlepšuje svalovú koordináciu, čim sa znižuje riziko pádov a ich následkov. Dôležitá je však aj racionálna výživa bohatá na dôležité minerály a vitamíny (vitamín D, vápnik, fosfor, horčík, vitamíny C a K), či stopové prvky (stroncium, bór). Prednáška sa stretla s veľkým záujmom zo strany klientov, čoho dôkazom bola aj bohatá a plodná diskusia k danej problematike.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »