Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Program sociálnej rehabilitácie

Zariadenie pre seniorov Komárno poskytuje prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách program sociálnej rehabilitácie. Je to proces, v ktorom osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Náš program sociálnej rehabilitácie je zameraný predovšetkým na rozvoj kognitívnych funkcií formou pamäťových cvičení, činností zameraných na precvičovanie jemnej a hrubej motoriky, nácvik priestorovej orientácie a sociálnu komunikáciu. Prebieha tak formou individuálnej, ako aj skupinovej sociálnej terapie. Pri skupinovej sociálnej práci kladieme dôraz na homogenitu skupiny. Klientov starostlivo zadeľujeme do skupín s približne rovnakou úrovňou kognitívnych funkcií, ktorá je dôležitá kvôli náročnosti jednotlivých cvičení a zvládania úloh v rámci skupiny. Program sociálnej rehabilitácie si získal sympatie našich klientov, chápu jeho význam a jeho dôležitosť pri zachovaní psychickej vitality, spomaľovaní procesu prirodzeného poklesu kognitívnych funkcií a v neposlednom rade je vítanou formou zmysluplného využitia voľného času.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »