Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Tréning pamäte seniorov

Tréning pamäte seniorov
V dňoch 19.11.2014 a 3.12.2014 sme v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom Komárno usporiadali v spoločenskej miestnosti Zariadenia pre seniorov Komárno školenie pracovníkov sociálnych služieb komárňanského okresu pod vedením lektorky PaedDr. Terézie Strédl, PhD., pedagogičky z Univerzity J. Selyeho v Komárne.
Cieľom školenia bolo naučiť pracovníkov zariadení pre seniorov zvládať techniky a postupy na precvičovanie pamäte a vitality seniorov, ako stimulovať rôzne oblasti mozgu, ako posilniť jednotlivé druhy pamäte a tým zvýšiť ich relatívnu sebestačnosť a sebavedomie. Účastníci si osvojili metódy ako pracovať s klientmi a ako zvýšiť ich schopnosť zvládať problémy každodenného života. Je dôležité si uvedomiť, že úbytok pamäťových schopností je možné do istej miery zastaviť, prípadne rôznymi technikami a pamäťovými cvičeniami spomaliť.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »