Vianoce

Vianočné posedenie
Dňa 18. decembra 2014 sa konalo slávnostné vianočné posedenie za účasti novozvoleného viceprimátora Mesta Komárno PhDr. Imricha Knirsa a pracovníčky odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Komárne PhDr. Andrey Konczovej
Slávnosť otvorila svojim príhovorom riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, ktorá privítala prítomných hostí, ako aj všetkých našich seniorov a prítomných pracovníkov zariadenia. Spomenula podstatu týchto najkrajších kresťanských sviatkov, príchod Pána Ježiša Krista na zem, medzi ľudí. Potom sa stručne prihovoril k prítomným aj PhDr. Imrich Knirs, viceprimátor mesta. Nasledoval slávnostný vianočný koncert v podaní pedagógov Základnej umeleckej školy v Komárne, ktorý rozcítil všetkých prítomných a bol skutočným balzamom na dušu. Nechýbalo ani vystúpenie nášho spevokolu, ktorého členovia sa starostlivo zostaveným repertoárom pripravili na sviatočné vystúpenie. Po prípitku nasledovala slávnostná večera, sladké prekvapenie a darčeky od našich sponzorov. Dobrá nálada panovala až do konca posedenia, až do večerných hodín.