Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Vianoce

Vianočné posedenie
Dňa 18. decembra 2014 sa konalo slávnostné vianočné posedenie za účasti novozvoleného viceprimátora Mesta Komárno PhDr. Imricha Knirsa a pracovníčky odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Komárne PhDr. Andrey Konczovej
Slávnosť otvorila svojim príhovorom riaditeľka Zariadenia pre seniorov Komárno Ing. Mgr. Zuzana Hervayová, ktorá privítala prítomných hostí, ako aj všetkých našich seniorov a prítomných pracovníkov zariadenia. Spomenula podstatu týchto najkrajších kresťanských sviatkov, príchod Pána Ježiša Krista na zem, medzi ľudí. Potom sa stručne prihovoril k prítomným aj PhDr. Imrich Knirs, viceprimátor mesta. Nasledoval slávnostný vianočný koncert v podaní pedagógov Základnej umeleckej školy v Komárne, ktorý rozcítil všetkých prítomných a bol skutočným balzamom na dušu. Nechýbalo ani vystúpenie nášho spevokolu, ktorého členovia sa starostlivo zostaveným repertoárom pripravili na sviatočné vystúpenie. Po prípitku nasledovala slávnostná večera, sladké prekvapenie a darčeky od našich sponzorov. Dobrá nálada panovala až do konca posedenia, až do večerných hodín.

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

TOVÁBB »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

TOVÁBB »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

TOVÁBB »