Bekerülés feltételei

A szociális szolgáltatások és az ügyfelek felvétele a létesítménybe összhangban van a Tt. 448/2008, a szociális szolgáltatásokról szóló, valamint a 455/1991, a vállalkozásról szóló módosított, továbbá a Tt. 551/2010-es, a Tt. 50/2012-es és a Tt. 485/2013-s hatályos törvényekkel. (LINK)

Az otthon szociális szolgáltatásai:

1) természetes személy számára, aki elérte a nyugdíjas kort és más személy segítségére szorul
és a ráutaltság mértéke legalább IV, vagy

2) természetes személy számára, aki elérte a nyugdíjas kort és ebben a létesítményben szociális szolgáltatásokra szorul egyéb komoly okok miatt.

Az otthon

a) nyújt:

 • segítséget más személyre utaltság esetén,
 • szociális tanácsadást,
 • szociális rehabilitációt,
 • szállást,
 • étkeztetést,
 • takarítást, mosást, vasalást és a a fehérnemű, valamint ruházat karbantartását
 • személyes berendezést

b)  megfelelő feltételeket teremet az értéktárgyak megőrzésére

c)  szabadidő-tevékenységet biztosít.

Az otthon bennlakásos, egész éves szociális szolgáltatás nyújt 146 kedvezményezett számára 3, 2, 1

ágyas szobákban és egyszobás lakásokban.
Az ápolói szolgálatot ügynökség (ADOS) által biztosít.

Kérvények beadásának folyamata:

1) Az otthonban elhelyezés kérelmezése esetén be kell nyújtani egy „Kérvényt a szociális szolgáltatásokra utaltság megítélésére” a községi vagy városi hivatalba a kérvényező állandó lakhelyén.

A szociális és orvosi vélemény alapján a község vagy a város Határozatot és Véleményt a szociális szolgáltatásra utaltság mértékéről ad ki, melyben meghatározza a szociális szolgáltatásra utaltság fokozatát.

A szociális szolgáltatásokra utaltság értékelésére a kérvényt az állandó lakhely szerinti községi, városi hivatalnál lehet kikérni, de megtalálhatóak az illetékes hatóságok honlapjain (a Komáromban állandó lakhellyel rendelkező itt a következő linkre kattintva találják: LINK LINK2

2) A szociális szolgáltatásokról szóló szerződés megkötéséről szóló kérvényt a létesítményben kell leadni és tartalmaznia kell:

 • A Szociális Biztosító pozsonyi központja által kiadott határozatot a nyugdíj összegéről,
 • A kérvényező állandó lakhelyén kiadott (községi vagy városi hivatal által) jogerős határozatot a szociális szolgáltatásra utaltságról az idősek otthonában
 • Igazolást a bevételről – havi áttekintés a nyugdíjról az elmúlt egy naptári évből a szociális biztosító által kiadva
 • A természetes személy vagyonnyilatkozatát, aki a szociális szolgáltatásokat kérvényezi (hitelesített aláírással),
 • Nyilatkozatot a kifizetések, esetleg hátralékok rendezéséről az otthonban
 • a kérvényező rokonait (hitelesített aláírás).

A szociális szolgáltatás nyújtására leadott kérvényhez a nyomtatványok (megtalálják őket a Nyomtatványok részben:

 • kérvény a szociális szolgáltatásokról szóló szerződés megkötésére
 • vagyonnyilatkozatok (kérvényező, hitelesített)
 • nyilatkozat a kifizetések, esetleg hátralékok rendezéséről (rokonok, hitelesített).

3/

A hiánytalan kérvény átvétele után szociális vizsgálatra kerül sor, melyen jelen van a kérvényező, annak rokona, részlegvezető nővérek és szociális munkások.

A szociális vizsgálat folyamán a kérvényezőt tájékoztatják a nyújtott szolgáltatásokról, melyeket a létesítmény nyújtani tud, a szolgáltatásokért fizetett díjak térítésről és a házirendből fakadó korlátozásokról, melyek a lakással kapcsolatosak – pl. éjszakai nyugalom, dohányzás tilalma.

Ha az intézményben nincs szabad hely, akkor a kérvényt várólistára teszik, amiről a kérvényezőt írásban értesítik.

A kérvényező felvételi eljárásának folyamata:

Bejelentkezéskor fel kell mutatni:

 • az érvényes személyigazolványt
 • ha a kérvényező külföldön született, akkor az állampolgárságot igazoló tanúsítványt
 • betegbiztosítói kártyát
 • a teljes orvosi dokumentációt
 • a megítélt aktuális nyugdíjról szóló határozat fénymásolatát
 • igazolást a körzeti orvostól arról, hogy a kérvényező környezete nem fertőző, ami nem lehet 3 napnál régebbi
 • születési bizonyítványt
 •  jogerős bírósági döntést a jogképesség megfosztásáról (ha a kérvényező meg van fosztva jogképességétől)

Letölthető nyomtatványok (megtalálják a Nyomtatványok menüpontban):

 • az otthon lakóinak nők – férfiak (fekvőbetegek) intézése
 • az otthon lakóinak nők – férfiak (járóbetegek) intézésé

Megtekinthető (megtalálják a Dokumentumok – egyéb menüpontban is):

– Komárom városának 4/2011-es Általánosan kötelező érvényű rendeletét a szociális szolgáltatások hatályai és a szolgáltatások nyújtásának közelebbi meghatározása a komáromi Idősek otthonában, Ispotály u. 16., Komárom LINK

– Komárom városának 10/2012-es Általánosan kötelező érvényű rendeletét, mellyel módosul a 4/2011-es rendelet a szociális szolgáltatások hatályai és a szolgáltatások nyújtásának közelebbi meghatározása a komáromi Idősek otthonában, Ispotály u. 16., Komárom LINK

Amennyiben a felvétel folyamatával kapcsolatban kérdése van, akkor keresse Himlerová Jozefa szociális munkást (tel.: 035 7732 696, írásban e-mailben ddkomarno@gmail.com vagy az Elérhetőségek menüpontban található űrlapon).

Milá návšteva u seniorov

Dňa 21. mája 2016 zavítala milá návšteva do zariadenia pre seniorov. Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli so ženským spolkom pri reformovanej kresťanskej cirkvi. Stretnutie sa začalo bohoslužbami a potom pokračovalo neformálnou

ČÍTAJ ĎALEJ »

Prednáška „Týždeň mozgu“

Dňa 17.3.2016 zorganizovalo Zariadenie pre seniorov Komárno v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne v rámci „Týždňa mozgu“, ktorý vyhlásila Alzheimerová spoločnosť so sídlom v Bratislave, prednášku pre seniorov spojenú s pamäťovými cvičeniami. Lektorkou

ČÍTAJ ĎALEJ »

Vystúpenie umelcov

Dňa 29. júna 2016 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti oddelenia A vystúpenie umelcov Ildikó Benes a István Pőthe, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia pre seniorov. Svojimi piesňami priniesli

ČÍTAJ ĎALEJ »