Kapcsolatfelvétel: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Prednáška „Týždeň mozgu“

Dňa 17.3.2016 zorganizovalo Zariadenie pre seniorov Komárno v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne v rámci „Týždňa mozgu“, ktorý vyhlásila Alzheimerová spoločnosť so sídlom v Bratislave, prednášku pre seniorov spojenú s pamäťovými cvičeniami. Lektorkou podujatia bola Mgr. Silvia Nagyová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne. Seniori prejavili skutočne veľký záujem o túto problematiku a zúčastnili sa na prednáške v hojnom počte. Spočiatku mali niektorí obavy z pamäťových cvičení, ale nakoniec sa väčšina zapojila do ich riešenia a všetci ich zvládli zábavnou formou, s humorom a úsmevom.

Milá návšteva u seniorov

Dňa 21. mája 2016 zavítala milá návšteva do zariadenia pre seniorov. Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli so ženským spolkom pri reformovanej kresťanskej cirkvi. Stretnutie sa začalo bohoslužbami a potom pokračovalo neformálnou

ČÍTAJ ĎALEJ »

Prednáška „Týždeň mozgu“

Dňa 17.3.2016 zorganizovalo Zariadenie pre seniorov Komárno v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne v rámci „Týždňa mozgu“, ktorý vyhlásila Alzheimerová spoločnosť so sídlom v Bratislave, prednášku pre seniorov spojenú s pamäťovými cvičeniami. Lektorkou

ČÍTAJ ĎALEJ »

Vystúpenie umelcov

Dňa 29. júna 2016 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti oddelenia A vystúpenie umelcov Ildikó Benes a István Pőthe, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia pre seniorov. Svojimi piesňami priniesli

ČÍTAJ ĎALEJ »