Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk

Zverejňovanie

DátumNázovPopis 
06. 03. 2019Autoprevádzka 18/2019/01Interná smernicastiahnúť
07. 05. 2024Centrálna evidencia smerníc ZpS KomárnoEvidenciastiahnúť
13. 12. 2023Dodatok č. 1 ku Smernici o podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnostiDodatok k Int.smernici Mesta Komárno č.2/2023stiahnúť
01. 11. 2017Domáci poriadokInterná smernicastiahnúť
24. 06. 2021Etický kódex zamestnanca ZpS KomárnoInterná smernicastiahnúť
01. 11. 2023Organizačná štruktúra platná od 01.11.2023Schémastiahnúť
19. 02. 2019Organizačný poriadok 27/2019/01Interná smernicastiahnúť
01. 11. 2023Organizačný poriadok 27/2019/01 – dodatok č. 1Dodatok č. 1stiahnúť
30. 04. 2020Organizačný poriadok 27/2019/01 – dodatok č. 1Dodatok č.1stiahnúť
09. 04. 2019Platový poriadok 11/2019/02Interná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Pracovný poriadok 10/2019/01Interná smernicastiahnúť
01. 07. 2020Slobodný prístup k informáciám 05/2020/01Interná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Smernica – Individuálne plánovanie 16/2019/01Interná smernicastiahnúť
29. 01. 2019Smernica – Ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd 15/2019/01Interná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Smernica – Úschova cenných vecí a dokladov klientov 14/2019/01Interná smernicastiahnúť
29. 01. 2019Smernica BOZP 19/2019/01Interná smernicastiahnúť
07. 01. 2019Smernica k obehu účtovných dokladov 03/2019/01Interná smernicastiahnúť
19. 02. 2019Smernica o hospodárení s fin.prostriedkami klientov 13/2019/01Interná smernicastiahnúť
08. 01. 2019Smernica o likvidačnom konaní 12/2019/01Interná smernicastiahnúť
29. 01. 2019Smernica o obehu účtovných dokladov 01/2018Interná smernicastiahnúť
21. 11. 2019Smernica o obehu účtovných dokladov 01/2018 – dodatok č. 1Dodatok č.1stiahnúť
13. 12. 2023Smernica o podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnostiInt.smernica Mesta Komárno č.2/2023stiahnúť
07. 05. 2024Smernica o registr.poriadku 04/2024/01Interná smernicastiahnúť
31. 01. 2019Smernica o vedení účtovníctva 28/2019/01Interná smernicastiahnúť
19. 09. 2018Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov 01/2018/01Interná smernicastiahnúť
20. 09. 2023Smernica pre vedenie pokladnice – dodatok č. 1Dodatok č. 1stiahnúť
05. 10. 2021Smernica pre vedenie pokladnice, obeh pokladničných dokladov 09/2021/01Interná smernicastiahnúť
25. 05. 2021Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly 02/2021/01Interná smernicastiahnúť
19. 05. 2019Sociálna práca v ZpS Komárno 20/2019/01Interná smernicastiahnúť
09. 01. 2023Stravovanie zamestnancov 07/2023/01Interná smernicastiahnúť
06. 03. 2023Stravovanie zamestnancov 07/2023/01 – dodatok č. 1Dodatok č.1stiahnúť
03. 08. 2022Verejné obstarávanie 01/2022/01Interná smernicastiahnúť